వీధి దీపాల వర్గీకరణ

2022-01-07

వీధి దీపాలుసాధారణంగా కాంతి ఆకారాన్ని బట్టి వర్గీకరించబడతాయి. ప్రొజెక్షన్, విస్తరణ మరియు నియంత్రణ అనే మూడు అంశాల ప్రకారం నిర్దిష్ట విభజన పద్ధతిని నిర్వహించాలని ఇంటర్నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ లైటింగ్ (CIE) సూచిస్తుంది.

â‘  (వీధి దీపాలు)ప్రొజెక్షన్. ఇది చిన్న, మధ్యస్థ మరియు పొడవుగా విభజించబడిన రహదారి యొక్క రేఖాంశ దిశలో దీపాల ద్వారా విడుదలయ్యే కాంతి యొక్క వ్యాప్తి స్థాయిని సూచిస్తుంది.

(వీధి దీపాలు)పొడిగింపు. ఇది ఇరుకైన, సాధారణ మరియు వెడల్పుగా విభజించబడిన రహదారి యొక్క విలోమ దిశలో దీపాల ద్వారా విడుదలయ్యే కాంతి యొక్క వ్యాప్తి స్థాయిని సూచిస్తుంది.

(వీధి దీపాలు)నియంత్రణ. దీపాల గ్లేర్ నియంత్రణ స్థాయిని సూచిస్తుంది, వీటిని పరిమిత, మధ్యస్థ మరియు కఠినంగా విభజించవచ్చు.
వీధి దీపాల సంస్థాపన పద్ధతులలో బ్రాకెట్ రకం, అధిక కాంటిలివర్ రకం, స్ట్రెయిట్ రాడ్ రకం, సస్పెన్షన్ రకం మరియు గోడ చూషణ రకం ఉన్నాయి.