గ్లోబల్ LED లైటింగ్ పరిశ్రమ అభివృద్ధి ధోరణి

2022-11-28

LED లైటింగ్ పరిశ్రమ అభివృద్ధి ప్రక్రియలో క్రమంగా సంప్రదాయ లైటింగ్ స్థానంలో, ఉత్పత్తి స్థిరమైన సాంకేతిక ఆవిష్కరణలో కూడా ఉంది.


1. స్మార్ట్ లైటింగ్

లైటింగ్ పరిశ్రమ LED లైటింగ్ యుగంలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి, ఇది "అవుట్‌డోర్ హీట్", "ఇండోర్ హీట్", "ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ హీట్" మొదలైన దశలను అనుభవించింది. ప్రస్తుతం, "ఇంటెలిజెంట్ హీట్" టీ వలె వేడిగా ఉంది.


Smart lighting


2. ఆరోగ్యకరమైన లైటింగ్

 Modern scientific study of light has long made people realize that light is more than illumination.  In addition to visual functions, light and light environment play an important role in human physiology, psychology and health.  With more and more in-depth control of LED luminescence mechanism and digital control technology, spectral level control of LED lighting products has become possible.  For different lighting applications, the use of light with appropriate spectral energy distribution, so as to meet the users in the physiological, psychological, emotional, health aspects of the multi-dimensional needs, will be an important driving force for the development of LED lighting technology can not be ignored. 


Healthy lighting